Skip to main content

Upoznajte nas

PharmaDesign je nastao kao poduhvat nekoliko eksperata iz različitih oblasti Pharma biznisa, koji su uočili da je u zemljama Zapadnog Balkana, put leka do pacijenta, kao i pacijenta do dijagnoze neizvestan i da često predugo traje. Veličina tržišta, specifična legislativa i uslovi poslovanja ponekad mogu da odvrate neke kompanije da budu prisutne na ovim tržištima, čime pacijenti ostaju uskraćeni za odgovarajuću dijagnostiku i/ili potpuni benefit lečenja lekovima i/ili medicinskim procedurama.

Kao posvećen tim želimo da svojom ekspertizom omogućimo partnerima pun uvid u tržište zemalja Zapadnog Balkana i da zajedno kreiramo/dizajniramo odgovarajuću strategiju koja će omogućiti najbolje/najoptimalnije moguće lečenje pacijenata u skladu sa standardima i preporukama kroz potpuni “tailor made” koncept i kreiranje jedinstvenog poslovnog modela za svaki pojedinačan proizvod/uslugu.

Pharma Design

Pharma Design proces

Pharma Design proces

Inicijalni kontakt/ komunikacija

Razmena osnovnih informacija o predmetu saradnje i/ili potrebama klijenta

Sagledavanje mogućnosti

Prikupljanje i analiza relevantnih podataka

Predstavljanje modela saradnje

Razmatranje predloženih modela i/ili usluge prema iskazanoj potrebi klijenta

Zajedničko dizajniranje najoptimalnijeg modela

Usaglašavanje svih detalja neophodnih za uspešnu realizaciju projekta

Kompletno vođenje procesa

Realizacija definisanih aktivnosti uz kontinuiranu komunikaciju i izveštavanje.

Inicijalni kontakt/ komunikacija

Inicijalni kontakt/ komunikacija

Razmena osnovnih informacija o predmetu saradnje i/ili potrebama klijenta

Sagledavanje mogućnosti

Sagledavanje mogućnosti

Prikupljanje i analiza relevantnih podataka

Predstavljanje modela saradnje

Predstavljanje modela saradnje

Razmatranje predloženih modela i/ili usluge prema iskazanoj potrebi klijenta

Zajedničko dizajniranje najoptimalnijeg modela

Zajedničko dizajniranje najoptimalnijeg modela

Usaglašavanje svih detalja neophodnih za uspešnu realizaciju projekta

Kompletno vođenje procesa

Kompletno vođenje procesa

Realizacija definisanih aktivnosti uz kontinuiranu komunikaciju i izveštavanje.

Zašto da odaberete Pharma Design?

Mreža partnera i saradnika

Mreža partnera i saradnika

Za različite usluge ili kompletne projekte, ostvarujemo saradnju i sa drugim kompanijama i/ili pojedincima koje posebno biramo u zavisnosti od vrste usluge i tipa saradnje, kako bismo pružili najbolju moguću uslugu i maksimalno iskoristili potencijale projekata.

Konsultantske usluge

Konsultantske usluge

Zahvaljujući ogromnom iskustvu u farmaceutskoj industriji i sa dobrim poznavanjem funkcionisanja zdravstvenog sektora, sigurni smo da ćemo ponuditi adekvatnu ekspertizu za ciljani segment tržišta, koja će obuhvatiti sagledavanja sa aspekata medicine i farmacije, tako i sa ekonomskog i pravno-regulatornog aspekta.

Otvorenost i fleksibilnost

Otvorenost i fleksibilnost

Otvoreni smo da cujemo sve što želite da podelite sa nama u vezi unapređenja vašeg poslovanja i da predložimo najmanje dve adekvatne opcije koje mogu da odgovore zahtevima klijenata. Dodatno smo otvoreni i za svaku vrstu povratne informacije i fleksibilni da zajedno dizajniramo i unapređujemo usluge i projekte prema aktuelnim okolnostima

Posvećenost i profesionalnost

Posvećenost i profesionalnost

Našem timu je potpuno jasno da su u veoma zahtevnim, često i nepredvidivim uslovima poslovanja, značajna ostvarenja moguća jedino kroz snažnu posvećenost aktivnostima koje sprovodimo i ljudima sa kojima radimo uz potpuno poštovanje svih profesionalnih i etičkih standarda i kodeksa.

Kreiramo jedinstvenu podršku vašem poslovanju

Posvećeno i profesionalno analiziramo mogućnosti, predlažemo odgovarajuće opcije, zajedno sa vama dizajniramo najefikasniji model i sa partnerima i saradnicima pružamo kompletnu uslugu za prisustvo vaših proizvoda na tržištima zemalja Zapadnog Balkana.

Kontaktirajte Nas

Kreiramo jedinstvenu podršku vašem poslovanju

Posvećeno i profesionalno analiziramo mogućnosti, predlažemo odgovarajuće opcije, zajedno sa vama dizajniramo najefikasniji model i sa partnerima i saradnicima pružamo kompletnu uslugu za prisustvo vaših proizvoda na tržištima zemalja Zapadnog Balkana.

Kontaktirajte Nas