Skip to main content

Tailor-made pharma support

Posvećeni dizajniranju optimalnog puta medicinskih i farmaceutskih proizvoda od proizvođača do pacijenata

Kontaktirajte nas

Šta nas izdvaja?

Ekspertiza

PharmaDesign zajedno sa svojim saradnicima omogućava partnerima pun uvid u tržišta zemalja Zapadnog Balkana sa svim specifičnostima različitih segmenata.

Apart Slide 1 Mobile

Šta nas izdvaja?

Fokus

Kao posvećen tim cilj nam je da sa partnerima zajedno dizajniramo odgovarajuću strategiju koja će omogućiti najoptimalnije lečenje pacijenata u skladu sa standardima i preporukama.

Šta nas izdvaja?

Jedinstvena Rešenja

Osnova našeg pristupa je potpuni “tailor made” koncept u cilju kreiranja jedinstvenog poslovnog modela za svaki pojedinačan proizvod/uslugu. Potpuno smo spremni za implementaciju dogovorene strategije i kompletno pružanje usluge od registracije do distribucije lekova i medicinskih sredstava.

Usluge

Analiza farmaceutskog tržišta i studije izvodljivosti

Analiza farmaceutskog tržišta i studije izvodljivosti

Kreiranje strategije za nastup na tržištu

Kreiranje strategije za nastup na tržištu

Registracija lekova i medicinskih sredstava

Registracija lekova i medicinskih sredstava

Priprema Market Access modela

Priprema Market Access modela

Tender menadžment

Tender menadžment

Distribucija medicinskih i farmaceutskih proizvoda

Distribucija medicinskih i farmaceutskih proizvoda

Sagledavanje retail segmenta

Sagledavanje retail segmenta

Zastupanje u zemljama Zapadnog Balkana

Zastupanje u zemljama Zapadnog Balkana

Realizacija usaglašenih aktivnosti

Realizacija usaglašenih aktivnosti

Naš fokus

Pharma Design je kompanija koja želi da omogući dostupnost odgovarajućih medicinskih i farmaceutskih proizvoda osobama kojima su potrebni. Shodno tome, u centru naših aktivnosti, sa jedne strane nalaze se kompanije - proizvođači navedenih proizvoda dok su sa druge strane to krajnji korisnici tih proizvoda.

Naš fokus

Pharma Design je kompanija koja želi da omogući dostupnost odgovarajućih medicinskih i farmaceutskih proizvoda osobama kojima su potrebni. Shodno tome, u centru naših aktivnosti, sa jedne strane nalaze se kompanije - proizvođači navedenih proizvoda dok su sa druge strane to krajnji korisnici tih proizvoda.

Kreiramo jedinstvenu podršku vašem poslovanju

Posvećeno i profesionalno analiziramo mogućnosti, predlažemo odgovarajuće opcije, zajedno sa vama dizajniramo najefikasniji model i sa partnerima i saradnicima pružamo kompletnu uslugu za prisustvo vaših proizvoda na tržištima zemalja Zapadnog Balkana.

Kontaktirajte Nas

Kreiramo jedinstvenu podršku vašem poslovanju

Posvećeno i profesionalno analiziramo mogućnosti, predlažemo odgovarajuće opcije, zajedno sa vama dizajniramo najefikasniji model i sa partnerima i saradnicima pružamo kompletnu uslugu za prisustvo vaših proizvoda na tržištima zemalja Zapadnog Balkana.

Kontaktirajte Nas